PHP Login - för flera användare

Logga in

Exemplet visar olika skyddade sidor beroende på vilken användare som loggat in.
Om du inte vill använda denna "redirect" så kan du ange samma sida för alla användare.
Prova inloggningen till de olika skyddade sidorna med användaruppgifterna nedan!

  1. användarnamn: test
    lösenord: test

  2. användarnamn: test2
    lösenord: test2

  3. användarnamn: test3
    lösenord: test3